Εργασία στην HRS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

HELLENIC RADIO SERVICES S.A -ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξης της στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων επικοινωνίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε νέες ηλικίας 25 με 30 ετών δίνοντας έμφαση στο εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ:

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διερεύνηση των αναγκών του πελάτη ώστε να του παρέχουμε την ιδανικότερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών  Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες
• Προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών στο τομέα Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας


Ώρες Επικοινωνίας: 09:00 - 17:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4184126
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μοσχίδου Κατερίνα
Αποστολή Βιογραφικού: mobile@hrsmobile.gr