Για την εταιρεία
Για την εταιρεία

Η HRS MOBILE, πιστή στη δέσμευσή της για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας και για λόγους οικολογικής ευαισθησίας, σας παρέχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε τον λογαριασμό σας δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Με την κοινοποίηση του λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ευθύς μόλις καθίσταται ο λογαριασμός διαθέσιμος, θα έχετε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, αποθήκευσης και εκτύπωσης του Λογαριασμού Χρέωσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της Συγκεντρωτικής Ανάλυσης Λογαριασμού*.

Διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα κοινοποίησης του λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον έχετε αιτηθεί την έκδοση και λήψη Λογαριασμού με Πλήρη Ανάλυση Κλήσεων.

Ως εκ τούτου, εφόσον επιθυμείτε να σας κοινοποιείται πλέον ο λογαριασμός σας σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση «Ηλεκτρονικής Αποστολής Λογαριασμού» και την αποστείλετε υπογεγραμμένη ταχυδρομικά στα γραφεία της HRS MOBILE στη διεύθυνση Σκουζέ 14 Πειραιάς Τ.Κ. 18536 , στον αριθμό Fax 2133333294 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mobile@hrsmobile.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο: 210 4184218-219

Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού: Περιλαμβάνει συγκεντρωτικές πληροφορίες (συνολικός αριθμός κλήσεων, συνολική πραγματική διάρκεια, συνολική τιμολογηθείσα διάρκεια κ.λ.π.) ανά κατηγορία κλήσεων, όπως προκύπτει από το Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης, κατά τον σχετικό Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ.

Με εκτίμηση
HRS MOBILE

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές