Προγράμματα
My Business 2

Με επιδότηση€37,53
Εθνικές Κλήσεις
300'
Σταθερά
1500'
Ενδοεταιρικές κλήσεις
Απεριόριστες
SMS
-
Διεθνείς Κλήσεις
-
Mobile Internet στο κινητό
250MB

 •  Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%. Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.
 • Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης**

  Εθνικές κλήσεις μετά το τέλος του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας 0,41 € / λεπτό
  Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα 0,16 € / SMS
  Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε διεθνή δίκτυα 0,22 € / SMS
  Τηλεφωνητής - Ακρόαση μηνυμάτων (κλήση στο 121 που γίνεται από την Ελλάδα) 0,35 €/κλήση
  Αποστολή MMS σε εθνικά δίκτυα 0,49 € / MMS
  Αποστολή MMS σε κινητά ξένων δικτύων 0,7190 € / MMS