Προγράμματα
My Business RED1 new

Με επιδότηση€86,83
Εθνικές Κλήσεις
1500'
Σταθερά
1500'
Ενδοεταιρικές κλήσεις
Απεριόριστες
SMS
1500
Διεθνείς Κλήσεις
100' σταθερά - 30' κινητά
Mobile Internet στο κινητό
2GB

 • Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης**

  Εθνικές κλήσεις μετά το τέλος του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας 0,41 € / λεπτό
  Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα 0,16 € / SMS
  Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε διεθνή δίκτυα 0,22 € / SMS
  Τηλεφωνητής - Ακρόαση μηνυμάτων (κλήση στο 121 που γίνεται από την Ελλάδα) 0,35 €/κλήση
  Αποστολή MMS σε εθνικά δίκτυα 0,49 € / MMS
  Αποστολή MMS σε κινητά ξένων δικτύων 0,7190 € / MMS