Προγράμματα
My Business Ελεύθερα 3

Με επιδότηση€73,60
Εθνικές Κλήσεις
360'
VF & Σταθερά
1500'
Ενδοεταιρικές κλήσεις
Απεριόριστες
Mobile Internet στο κινητό
300MB

  • Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αντίστοιχο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Τα προγράμματα My Business Ελεύθερα 1 & 2 συμπεριλαμβάνουν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12% και το My Business Ελεύθερα 3 τέλος κινητής 15%.  Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.