Προγράμματα
My Business 2

Χωρίς επιδότηση συσκευής€21
€30
Εθνικές Κλήσεις
300'
Σταθερά
1500'
Ενδοεταιρικές κλήσεις
Απεριόριστες
SMS
-
Διεθνείς Κλήσεις
-
Περιαγωγή
Πας Παντού
Mobile Internet στο κινητό
250MB

  •  Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%. Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.